University of Ladakh celebrates 50th Yusuf Hamied Chemistry Camp